اخبار برگزیده

سلام شاید هم سلام

سلام

شاید هم سلام

نمیدونم شاید هم سلام

سخته

خیلی سخته

اینکه همه روز بیای به یک وبلاگ سر بزنی ولی هیچی نداشته باشی که توش بگی

سخته که تنها باشی خسته باشی داغون باشی ولی نتونی شاید هم نخوای این داغون بودن این خسته بودن این تنها بودن رو بای به اشتراک بزاری

خیلی سخته که دلت دریا باشه

چشمات ابر

و همزمان لبت هم پر از خنده

خیلی سخته که صدای اذان بیاد

دلت تنگ باشه

نمازت طول بکشه

آخرشم نفهمی چند رکعتش رو چطوری خوندی و دوباره بخونی و دوباره باز دوباره و دوباره بخونیش

انقدر بخونیش که مطمئن بشی سه تا شد شاید هم نشد نمیدونم

دلم گرفته

همین

پاییز فصل خوبی نیست......


سلام شاید هم سلام

سلام شاید هم سلام

سلام شاید هم سلام

 


منبع این نوشته : منبع